Toekomst in de Maakindustrie

12 september 2019 10:18 Op 17 september start een nieuwe groep deelnemers aan project ‘Toekomst in de Maakindustrie’. Het project, bedoeld om mensen vanuit de bijstand of WW op te leiden voor een baan in de maakindustrie is een vervolg op de succesvolle pilot in 2018. In dat jaar zijn vijf van de negen kandidaten gestart met een BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg) of hebben een passende baan gekregen. Tijd voor een vervolg vinden de betrokken organisaties. Op dinsdag 17 september is er een kennismakingsdag voor potentiële kandidaten bij Zuidberg in Ens.  

Deelnemers
MCM is samen met bedrijven in de metaalsector, ROC Friese Poort, UWV, WerkCorporatie, OBM, Techniek Flevoland en gemeente Noordoostpolder vorig jaar gestart met de pilot omdat de sector staat te springen om gekwalificeerde mensen uit de regio. Het project is in de eerste plaats bedoeld voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom zijn ook dit jaar via de WerkCorporatie en het UWV weer gericht mensen benaderd om mee te doen.
Het project is dit keer ook open voor nieuwe Nederlanders en voor inwoners van omliggende gemeenten. Voor mensen die de taal minder goed spreken gaat de werkcorporatie samen met Carrefour en ROC Friese Poort taalcoaches opleiden om de kandidaten te begeleiden.

Uniek project
Bedrijven uit de maakindustrie werken in dit project samen om geschikt personeel te vinden. MCM B.V. heeft de handen ineen geslagen met zeven andere bedrijven die onderdelen maken voor machines, voertuigen, boten en diverse installaties: Zuidberg Frontline Systems B.V., Suplacon, Kamplacon, Kampstaal - GB Steel Group, Polder Staal producties B.V. en Geesinknorba B.V. Na de kennismakingsdag op 17 september 2019 krijgen kandidaten de mogelijkheid om een dag(deel) mee te draaien binnen diverse bedrijven. Dan wordt gekeken of er een match is tussen de kandidaat en de bedrijven. Via ROC Friese Poort krijgen de kandidaten een passende functiegerichte opleiding aangeboden, zodat ze direct in het bedrijf inzetbaar zijn.
De opleidingstrajecten voor dit project worden ondersteund vanuit het Opleidingsbedrijf Metaal (OBM Oost) en het Servicepunt Techniek Flevoland. Financiering gebeurt door de bedrijven en hun opleidingsfondsen. Gemeente Noordoostpolder coördineert het project, omdat zij in samenwerking met diverse regionale organisaties een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt wil realiseren.


Er zijn nog geen reacties.

Laat een reactie achter

Je naam:
Je e-mailadres:
Je bericht:
Los de bovenstaande som op: